Klachtenregeling

Wat als ik ontevreden ben over de behandeling?

U hebt vragen of klachten over de behandeling door de psycholoog of psychotherapeut. Waar kunt u terecht?

De klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

Vragen over tarieven en regelgeving?

Hebt u vragen over tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Volwassenen: sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).
 • Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen: dit valt onder de klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wkkgz.
 • Jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente: dit valt onder de Jeugdwet. Voor deze groep geldt een andere procedure.

LVVP-klachtenregeling voor volwassenen

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Een klacht indienen

Een klacht indienen gaat als volgt.

 • Vul het klachtenformulier in.
 • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
 • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
 • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

U vindt de klachtenregeling van de LVVP hier.

Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. U kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

De geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges

 • Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam
  telefoon 088-3712500
 • Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
  Postbus 97831
  2509 CE Den Haag
  telefoon 088-3712520
 • Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
  Postbus 61
  5600 AB Eindhoven
  telefoon 088-3712550
 • Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
  Postbus 11144
  9700 CC Groningen
  telefoon 088-3712560
 • Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle
  telefoon 088-3712570