Mijn praktijk

In mijn praktijk integreer ik de principes en werkwijze van psychodynamische en persoonsgerichte experientiële  psychotherapie. 

Psychodynamische psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van psychodynamische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

Persoonsgerichte experientiële psychotherapie is procesgericht. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut ter inzage te hebben. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en ligt  in de praktijk ter inzake.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP. Om de kwaliteit te bevorderen  organiseert de LVVP visitaties waarin de praktijkvoering wordt doorgelicht. Deze visitaties werden afgerond met onderstaande certificaten.