Vergoeding

Via uw polis Basis Ziektekostenverzekering is de Specialistische GGZ en BGGZ vergoed. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van de aard van uw verzekering(-spolis).  
Met de ziektekostenverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten reken ik direct af, de verzekeraar int eventueel de wettelijk bepaalde eigen bijdrage bij u.

Ik heb in 2020 een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • Menzis
 • CZ
 • Zilveren Kruis Achmea
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • ENO
 • VVAA
 • PNO Zorg
 • Salland verzekeringen
 • Zorg Direct
 • Holland zorg

Indien uw verzekeraar hier niet bij staat kunt u bij uw verzekeraar informeren of zij een contract met mij hebben. Sommige verzekering-labels zijn bij een grotere verzekeraar onder gebracht. Vraag uw verzekeraar of ik bij hen een contract heb indien u uw verzekeraar hierboven niet vermeld ziet.

Tarieven en vergoeding

Er zijn meerdere vormen van Basis Ziektekostenverzekering met variabele vergoedingen:

 • Heeft u een zogenaamde Zuivere Restitutie-polis, dan krijgt u alles vergoed, ook als ik geen contract met uw verzekeraar heb. Een dergelijke polis heeft dus altijd de voorkeur.
 • Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura-polis, dan krijgt u ook alles vergoed als ik met uw verzekeraar een contract heb. CZ beperkt de duur behandeling (frequentie en/of duur van de behandeling) zitten, bv vooraf verkregen toestemming, beperking van aantal sessies etc.
 • Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura polis bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb, dan krijgt u doorgaans een deel van de behandeling vergoed. Wettelijk is het minimum dat de verzekeraar moet vergoeden 70%, soms iets hoger. In geval van een zuivere Restitutie-polis zonder contract is de vergoeding wel 100%.

Overige tarieven:

Gemiste afspraken/no show of te laat geannuleerde afspraken (meer dan 24 werk-uren vooraf): 85 euro.

Het tarief niet verzekerde zorg en OZP (Overige ZorgProdukt) en zelfbetalers: 95 euro per sessie.